O NÁS

NCDE (Národní centrum pro digitální ekonomiku) vzniklo jako iniciativa lidí, kteří se dlouhodobě zajímají o rozvoj společnosti v digitálním světě a o dopad digitálních technologií. NCDE vzniklo jako platforma pro svobodnou diskusi a výměnu informací o vlivu digitálních technologií na každodenní život občanů, firem a isntitucí. V rámci této diskuse a informační výměny má NCDE ambici názorově ovlivňovat a formovat pozici České republiky k digitální agendě prosazované Evropskou Komisí. V rámci České republiky je prioritou NCDE podporovat rychlé zavádění těch opatření Evropské Digitální Agendy 2020, které povedou k vyšší konkurenceschopnosti českých firem a lepší připravenosti českých občanů a institucí na budoucí výzvy digitálního světa. NCDE se chce zejména podílet na přípravě legislativy, která se váže k digitální agendě, prostřednictvím organizování konferencí a odborných debat a jejich výsledky komunikovat občanům a  odpovědným institucím v České republice.