Naši Lidé

Ing. Vladimír SchmalzPředseda Správní rady
Vladimír Schmalz dosáhl vzdělání v oboru ekonomie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zúčastnil se v minulosti řady odborných stáží na prestižních univerzitách a ústavech v zahraničí. Pracoval ve korporátních orgánech významných energetických společností v České republice i v zahraničí (ČEZ, AkEnerji, Dalkia, Pražská energetika, Mibrag a dalších). Působil také několik let v Stability Pact for South Eastern Europe. V současné době podniká a věnuje se investicím převážně v oblasti vzdělávání a technologií.
JUDr. Martin JanoušekČlen Správní rady
JUDr. Martin Janoušek vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Universität Passau. Je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména obchodnímu a korporátnímu právu, oblasti fúzí a akvizic, problematice veřejného investování, tedy veřejných zakázek a koncesí, a v neposlední řadě vedení sporů, rozhodčímu řízení a mediaci. JUDr. Martin Janoušek je předsedou Komory administrátorů veřejných zakázek a spoluautorem Komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Působí rovněž jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
JUDr. Josef Donát, LLMŘeditel NCDE
Josef Donát je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a také Brno International Business School, kde získal svůj titul LLM. Je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, kde působí jako přední specialista v oblasti práva ICT. Věnuje se též problematice duševního vlastnictví, zejména problémům ochrany autorských práv, a dále elektronickému dokazování, outsourcingu, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. JUDr. Donát vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro rozsáhlý outsourcing datových center, implementaci cloudových aplikací v bankovním sektoru či vyjednával zásadní smlouvy pro významného mobilního virtuálního operátora v České republice.